Dňa 25. mája 2018 nadobudla účinnosť nová legislatíva známa ako GDPR. GDPR prináša zmeny v tom, ako spoločnosti môžu používať a uchovávať Vaše osobné údaje. Aby sme dodržali nové pravidlá GDPR, chceme Vás požiadať, aby ste si prečítali text nižšie a potvrdili ho zaškrtnutím nasledujúcich políčok, ak súhlasíte.

Súhlasíte s tým, aby spoločnosť GORDY s.r.o. uchovávala vaše osobné údaje? Toto pozostáva z jedného alebo viacerých z nasledujúcich prvkov: vaše celé meno, telefonický kontakt, adresu, e-mailovú adresu, názov spoločnosti.

    Áno, súhlasím*